quang cao tu khoa google

thienminh123's Recent Activity

 1. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Thuế GTGT hàng xuất khấu không lập hóa đơn xuất khẩu

  Trong một số trường hợp, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài nhưng không lập hóa đơn xuất khẩu thì số thuế GTGT...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  27/6/17 lúc 13:07
 2. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Quy trình quản lý tiền bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm

  Sau khi các cơ quản lý bảo hiểm thực hiện thu tiền của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, thì sẽ thực hiện quản lý tiền thu và chuyển...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  25/6/17 lúc 23:04
 3. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Đối tượng tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

  Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì gồm những thành phần nào ? IAC Hà...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  23/6/17 lúc 12:34
 4. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

  Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì thực hiện như thế nào? IAC Hà Nội xin...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  22/6/17 lúc 12:29
 5. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Trách nhiệm và mức đóng bảo hiểm y tế mới nhất

  Những đối tượng thuộc tham gia tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ thực hiện đóng bảo hiểm là bao nhiêu cho mỗi cá nhân? IAC Hà Nội xin chia sẻ...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  21/6/17 lúc 12:31
 6. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Quy định của Bộ tài chính về tiền lương đóng BHXH

  Khi các đối tượng có nghĩa vụ tham gia BHXH bắt buộc thì Tiền lương đóng BHXH sẽ bao gồm những khoản thu nào trong thu nhập của cá nhân....

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  20/6/17
 7. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quyết định 959

  Theo quyết định 959/QĐ-BHXH, có một số đối tượng người lao động, người sử dụng lao động thuộc Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc? Vậy những...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  18/6/17
 8. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Chi phí mua bánh trung thu có được tính chi phí được trừ

  Doanh nghiệp có khác khoản mua hàng để tặng cho người lao động cũng như tặng khách hàng. Vậy, Các khoản chi phí mua bánh trung thu năm...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  17/6/17
 9. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Các trường hợp uỷ quyền quyết toán thuế TNCN

  Đơn vị chi trả được phép Quyết toán thuế thay cho người lao động. Tuy nhiên, những trường hợp quyết toán thay phải được người lao động uỷ...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  16/6/17
 10. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Chính sách kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh?

  Cập nhật nhanh chính sách thuế theo từng lần phát sinh theo thông tư 92 để giúp các Doanh nghiệp có được những kiến thức tốt nhất trong quá...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  15/6/17
 11. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Một số câu hỏi thường gặp và trả lại tài sản khi đã ghi tăng TSCĐ và trích khấu hao

  IAC Hà Nội chia sẻ 3 trường hợp thường gặp khi trả lại tài sản đã ghi tăng TSCĐ và trích khấu hao để giúp các kế toán viên hạch toán được...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  13/6/17
 12. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Trách nhiệm doanh nghiệp khi cấp mã xác thực là như thế nào?

  Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  13/6/17
 13. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn lập và ký hóa đơn điện tử có mã xác thực

  Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  11/6/17
 14. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Hàng hóa bán cho tổ chức công đoàn có được áp dụng thuế suất 0% không?

  Các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thường thành lập tổ chức công đoàn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tổ chức công đoàn...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  9/6/17
 15. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán và cách thức hạch toán 347

  Tài khoản 347 này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Thuế thu nhập...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  8/6/17