thienminh123's Recent Activity

 1. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Thời hạn thông báo thuế và thời hạn nộp thuế

  Những Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh là thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán, khi đó Thời hạn thông báo thuế và thời...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  27/2/17 lúc 12:30
 2. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Khai nộp thuế đối với hoạt động sản xuất thủy điện

  Theo thông tư 156, trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế. IAC Hà Nội xin chia sẻ...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  26/2/17 lúc 20:03
 3. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Các trường hợp khai thuế nhà thầu nước ngoài

  Những cá nhân, tổ chức là nhà thầu nước ngoài thì có phải phải đã nộp thuế va hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế. IAC Hà Nội xin hướng dẫn...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  25/2/17 lúc 22:36
 4. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

  Những cá nhân, tổ chức là hãng Hàng không nước ngoài thì phải đã nộp thuế với cơ quan thuế. IAC Hà Nội xin hướng dẫn cách Khai thuế đối với...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  24/2/17 lúc 13:06
 5. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn khai thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ

  Những cá nhân, tổ chức là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ thì phải có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan nhà...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  23/2/17 lúc 12:25
 6. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Thời hạn khai tiền sử dụng đất nông nghiệp như thế

  Theo thông tư 156, trường hợp doanh nghiệp, cá nhân tổ chức, hộ gia đình thuê và sử dụng đất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  22/2/17 lúc 13:07
 7. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Quy định về Khai thuế bảo vệ môi trường theo thông tư 156

  Theo thông tư 156 ban hành năm 2013 có quy định về một số trường hợp Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai thuế bảo vệ môi trường cho các...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  20/2/17
 8. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Một số trường hợp khai thuế bảo vệ môi trường đặc biệt

  Nhiều doanh nghiệp không biết mình có thuộc đối tượng phải khai thuế bảo vệ môi trường hay không? Vậy thông qua bài viết này IAC Hà Nội...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  19/2/17
 9. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Hóa đơn điện tử là gì ? Thông tư 32 năm 2011 của BTC

  Theo thông tư 32 /2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn điện tử là gì ?...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  18/2/17
 10. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Điều kiện cung cấp hóa đơn điện tử cho tổ chức trung gian

  Đối với những đối tượng tổ chức trung gian thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử theo thông tư 32 /2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành và sử...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  16/2/17
 11. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Những điều kế toán cần biết về thuế Doanh nghiệp

  Những điều kế toán cần biết về thuế - Tuần 2 T05/2015, trong đó IAC Hà Nội xin được tóm tắt những câu hỏi, những nội dung mà nhiều bạn kế...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  14/2/17
 12. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200

  Thông tư 200/2014/TT-BTC các tài khoản 531, 532, 521 giờ gộp chung thành tài khoản 521 thành các khoản giảm trừ doanh thu. Các khoản giảm...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  13/2/17
 13. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200

  Thông tư 200/2014/TT-BTC các tài khoản 531, 532, 521 giờ gộp chung thành tài khoản 521 thành các khoản giảm trừ doanh thu. Các khoản giảm...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  13/2/17
 14. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Áp dụng tỷ giá của một số trường hợp cụ thể năm 2015 mới nhất

  Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp có rất nhiều nghiệp vụ phát sinh phải dùng tới tỷ giá. Vậy tỷ giá từ năm 2015 có những...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  10/2/17
 15. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Hoàn thuế GTGT cho hàng hóa xuất khẩu

  Ngày 04/02/2015, Cục thuế tỉnh Quảng Trị có gửi công văn số 609/CT-THNVDT gửi Tổng cục thuế về vấn đề hoàn thuế GTGT cho hàng hóa xuất...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  9/2/17