quang cao tu khoa google

thienminh123's Recent Activity

 1. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán tài khoản chi tiết 217 - BĐS đầu tư

  Tài khoản 217 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá,...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  22/5/17 lúc 22:59
 2. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu - 156 ( Phần 2)

  Cách hạch toán chi tiết TK 156 - hàng hóa trong một số trường hợp nhất định để giúp các kế toán viên có được kiến thức cơ bản về tải khoản...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  20/5/17 lúc 23:56
 3. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Cách hạch toán TK 155 - thành phẩm trong một số trường hợp nhất định ( Phần 2)

  Tài khoản 155 thành phẩm được dùng để phản ánh toàn bộ chi phí tạo ra sản phẩm, dịch vụ cho DN. Cùng xem cách hạch toán chi tiết tài khoản...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  19/5/17 lúc 22:23
 4. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Tài khoản 333 được hạch toán thế nào trong các giao dịch KT

  Tài khoản 333 thuế và các khoản nộp nhà nước khác được dùng để làm gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết để có được cách hạch toán chính xác nhất...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  18/5/17 lúc 22:19
 5. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Hạch toán và kết chuyển chi phí xây lắp (bên Có 1541 “Xây lắp”)

  IAC Hà Nội xin chia sẻ cho các kế toán viên một số trường hợp hạch toán chi tiết liên quan đến tài khoản 154 chi phí sản xuất dở dang...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  16/5/17
 6. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành dịch vụ, xây dựng

  Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” áp dụng trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, xây dựng như: Giao thông vận tải,...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  15/5/17
 7. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán tài khoản 154 - chi phí sản xuất kinh doanh

  Tài khoản 154 này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  14/5/17
 8. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán và kết cấu 138 - nợ phải thu

  Tài khoản 138 này được dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các tài khoản phải thu (131, 136) và tình hình...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  12/5/17
 9. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Kế toán chi tiết tài khoản 411 trong một số trường hợp nhất định ( Phần 3)

  IAC Hà Nội xin giới thiệu một số trường hợp hạch toán chi tiết liên quan đến tài khoản 411 để giúp các DN có được sự hạch toán chính xác...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  11/5/17
 10. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán tài khoản 411 - vốn đầu tư chủ sở hữu

  Tài khoản 411 này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các công ty con, đơn...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  10/5/17
 11. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của 141

  Các khoản ứng trước của Doanh nghiệp cho người lao động, vật tư... sẽ được hạch toán như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  6/5/17
 12. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán và kết cấu tài khoản 151 - giá trị hàng hóa

  Tài khoản 151 này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  4/5/17
 13. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của TK 131 ( Phần 1)

  IAC xin giới thiệu một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến tài khoản 131 - nợ phải thu để giúp các Doanh nghiệp hạch toán chính xác...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  3/5/17
 14. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Các hạch toán giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến TK 911

  Tài khoản 911 dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm....

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  2/5/17
 15. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu TK 642( phần 1 )

  Tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí được dùng trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Sau đây IAC...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  27/4/17