quang cao tu khoa google

thienminh123's Recent Activity

 1. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 642

  Tài khoản 642 được dùng để phản ánh toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp. Vậy chi tiết tài khoản 642 là như thế nào? hãy cùng tìm hiểu qua...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  25/4/17 lúc 12:30
 2. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Kết cấu và nội dung chi tiết của tài khoản 642 theo BTC

  Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp thể hiện toàn bộ chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Hãy cùng tìm...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  23/4/17 lúc 23:22
 3. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Cách hạch toán một số giao dịch kinh tế của TK 711 ( Phần 3)

  Tài khoản 711 được dùng để phản ánh thu nhập khác của Doanh nghiệp. IAC xin chia sẻ một số trường hợp hạch toán liên quan trực tiếp đến...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  22/4/17 lúc 12:33
 4. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán tài khoản 632 theo quy định của BTC

  Tài khoản 632 được dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  21/4/17 lúc 12:32
 5. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Cách hạch toán TK 632 theo phương pháp kê khai thường xuyên ( Phần 2)

  Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên sẽ được thực hiện chi tiết theo quy trình sau: >>> Xem...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  20/4/17
 6. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Quy định của luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  Luật lao động quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi như thế nào? Khoản thời gian nào được tính vào thời gian làm việc của...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  19/4/17
 7. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán tài khoản 641 trong các Doanh nghiệp

  Tài khoản 641 này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  18/4/17
 8. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

  IAC xin chia sẻ cách hạch toán cho một số giao dịch kinh tế liên quan trực tiếp tới tài khoản 635 - chi phí tài chính của Doanh nghiệp....

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  17/4/17
 9. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán kế toán tài khoản 623

  Tài khoản 623 này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình trong...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  14/4/17
 10. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Điều kiện khám chữa bệnh, mức hưởng bảo hiểm y tế

  Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, không nhằm mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  13/4/17
 11. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán tài khoản 611 "mua hàng"

  Tài khoản 611 - mua hàng dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  12/4/17
 12. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán tài khoản 515 theo thông tư 200

  Tài khoản 515 này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  11/4/17
 13. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Tài khoản 622 - hạch toán chi phí nhân công

  Tài khoản 622 dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  10/4/17
 14. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp kế toán tài khoản 521 một số giao dịch kinh tế chủ yếu

  Các thức hạch toán cho tài khoản 521 trong các chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại sau đây sẽ giúp các kế toán...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  8/4/17
 15. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp hạch toán TK 356 trong một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

  Tài khoản 356 phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp. Sau đây là cách...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  7/4/17