quang cao tu khoa google

thienminh123's Recent Activity

 1. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 4347 của tổng cục thuế về chính sách thuế GTGT

  Một số bạn kế toán mới ra trường lúng túng trong việc giải quyết các vấn đề về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Một trong những...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  18/8/17 lúc 12:35
 2. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Nhiều hóa đơn cùng ngày dưới 20 triệu của 1 nhà cung cấp

  Nhiều bạn kế toán vừa ra trường lúng túng trong việc xử lý các hóa đơn xuất ra trong cùng ngày. Trong trường hợp nào mà công ty mua hàng...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  17/8/17 lúc 12:38
 3. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 68308 của cục thuế Hà Nội về tính thuế TNDN

  Bạn đọc có vướng mắc về chính sách thuế? Luật thuế quy định như nào về kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong việc tính thuế...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  16/8/17 lúc 13:09
 4. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Về vấn đề phát hành hóa đơn cho chi nhánh?

  Quy định của Pháp luật như nào về sử dụng chung một mẫu hóa đơn? Công ty, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh có được sử dụng cùng một mẫu hóa...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  14/8/17 lúc 13:05
 5. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

  Hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế là một loại hóa đơn chưa được sử dụng phổ biến. Ngày 23 tháng 6 năm 2015, Bộ Tài Chính đã ban...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  10/8/17
 6. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 4287 của tổng cục thuế về đối tượng không chịu thuế GTGT đầu vào

  Việc khấu trừ thuế GTGT được pháp luật quy định như thế nào? Trong trường hợp nào đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc được trừ thuế GTGT...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  9/8/17
 7. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 4258 của Tổng cục thuế về Thuế GTGT

  Một số độc giả có thắc mắc liên quan tới việc pháp luật quy định về thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất trực thuộc như thế nào? Để làm rõ vấn...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  4/8/17
 8. thienminh123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 67060 của Cục thuế Hà Nội về chính sách thuế

  Một số độc giả có thắc mắc về quy định của pháp luật về chính sách thuế? Để độc giả được rõ hơn, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại công văn...

  Diễn đàn: Các dịch vụ khác

  2/8/17